Kasutajatingimused ja privaatsus

Iga isik või kasutaja kes kasutab Connect.ee veebilehekülge (edasi Connect.ee) või siin leiduvat informatsiooni nõustub järgnevate tingimustega(kokkulepe).
See kokkulepe on seaduslik leping kasutaja ja Connect.ee vahel teenuste kasutamiseks, mille hulka kuuluvad arvutitarkvara, infosalvestamismehhanismid, andmebaasid ja seotud joonised, prinditud materjalid, ning elektrooniline või online dokumentatsioon.
Kui te ei nõustu antud kokkuleppe tingimustega, ei ole teil õigust kasutada Connect.ee.
Connect.ee on veebilehekülg, mis pakub võimaluse koguda ja hallata informatsiooni oma kasutajate jaoks.
Registreeritud kasutajad koguvad informatsiooni luues uurimusi ja tehes neid kättesaadavaks kolmandatele osapooltele saates kutseid või avaldades uurimuse lingi.
Registreerudes või osaledes uuringus Connect.ee, nõustub kasutaja, et tema andmeid hallatakse ja töödeldakse.
Kasutaja nõustub, et tema informatsioon on kättesaadav veebilehekülje osas "viited".
Connect.ee võtab automaatselt vastu ja talletab oma serveritesse informatsiooni külastaja brauserist. Siia hulka kuuluvad IP aadress, küpsised ja muu kättesaadav informatsioon.
Connect.ee kasutajakonto on kaitstud salasõnaga kaitsmaks kasutaja informatsiooni turvalisust ja privaatsust. Iga registreeritud kasutaja vastutab oma andmete mitte jagamise eest kolmandate osapooltega. Kasutaja vastutab enda poolt sisestatud informatsiooni eest ja muude tema kontoga tehtavate tegude eest. Kasutaja vastutab oma konto informatsiooni ja salasõna privaatsuse eest.


Informatsiooni sisalduse vastutus

Connect.ee kasutaja on vastutav kogu veebileheküljele sisestatud, saadetud või muul viisil kolmandatele isikutele avaldatud informatsiooni eest.
Connect.ee ei kontrolli infot ja sisu, mis on tehtud kättesaadavaks kasutades veebilehekülje teenuseid. Connect.ee ei garanteeri antud informatsiooni kvaliteeti, õigsust ega vastavust.
Kasutades Connect.ee, nõustub kasutaja mitte kasutama teenuseid järgnevalt:
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasugust Sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ohtlik, solvav, ahistav, piinav, laimav, ropp, laimav, teise privaatsust häiriv, vihkav või rassiliselt või muidu etniliselt vastuvõetamatu ning võiks ükskõik kuidas kahjustada alaealisi.
  • Jäljendama ükskõik millist isikut või olemust, kaasa arvatud, kuid mitte piiratud
  • Connect.ee ametlikku või valet olekut või mingil muul viisil vääriti esitama oma seotust mingi isiku või olemusega.
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasugust Sisu, mille kättesaadavaks tegemiseks teil pole õigust seaduse või lepingulise või hooldusliku suhte alusel (nagu siseinformatsioon, suletud ja usalduslikku informatsiooni, millest ollakse teadlik osana töösuhtest või mida on läbi muude kokkulepete keelatud avaldamast).
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasugust Sisu, mis rikub ükskõik millist patenti, kaubamärki, kaubasaladust, autoriõigust või teisi omandiõiguseid, ükskõik millise osapoole "Õiguseid".
  • Üleslaadima, postitama e-postitse, edastama või muul viisil kättesaadavaks tegema igasuguseid küsimata või omavolilisi reklaame, promotsioonimaterjale, "rämpsposti", "spämmi", "kettkirju", "püramiidskeeme", või teisi müügile orienteeritud skeeme.
  • Sekkuma või segada Teenust või servereid või Teenusega ühendatud võrgustikke või eirata nõudmisi, protseduure, Teenusega seotud võrgustike reeglite ja sätete rikkumist.
  • Tahtlikult või tahtmatult rikkuma ükskõik millist rakendatavat kohalikku, piirkondlikku, riiklikku või rahvusvahelist seadust.


Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika sätestab, kuidas Connect.ee töötleb kasutajate informatsiooni, mida korjatakse ja säilitatakse Connect.ee andmebaasides.
Connect.ee kasutajakonto informatsioon, loodud uuringud ja tulemused on vaid kasutaja omand. Informatsiooni konfidentsiaalsus on üks Connect.ee peamistest tegevusprintsiipidest. Connect.ee ei tee kättesaadavaks kasutajainformatsiooni kolmandatele osapooltele, kui tegu ei ole juhtumitega, kus seda nõuab kohalik või rahvusvaheline seadus.
Connect.ee omab õigust sulgeda kasutajakonto ja ligipääs uuringutele ning edastada antud informatsioon seaduslikele organitele, kui seda nõuavad seadused või kui on põhjust arvata, et sellist tegevust tuleks alustada.
Registreerumine Connect.ee teenustele ja neis osalemine on vabatahtlik. Uuringus osalejad on teadlikud sellest, kui palju isiklikku informatsiooni nad edastavad.
Uuringus osalejad on teadlikud, et kõik edastatav informatsioon on kättesaadav ja seda kasutatakse andmetöötluseks Connect.ee kasutaja poolt.


Muud eeskirjad

Connect.ee omab õigust informeerida oma kasutajaid erinevatel teemade ja uudiste kohta kasutades kodulehekülge ja e-posti.

Connect.ee omab õigust muuta ja täiendada neid määruseid ilma sellest teatamata.