Korduma kippuvad küsimused

Palun valige sobiv sektsioon:
Uuringu loomine
Mis tüüpi küsimusi on võimalik kasutada uuringutes?
Uurimustes võib kasutada 10 erinevat tüüpi küsimusi - alustades vastusevariantidega küsimustest kuni hinnanguskaaladeni, kus saate välja uurida respondentide arvamused, väärtused ja vajadused.
Küsimustes on võimalik kasutada ka kujutisi, mis lubab küsida küsimusi firma logo või reklaamide kohta või teada saada, milline kujutis tundub vastajatele külgetõmbavam.
Rohkem detaile küsimuste tüüpide kohta leiate sektsioonist Küsimuste tüübid.
Kas on võimalik luua anonüümseid ja mitteanonüümseid uuringuid?
Jah, mõlemad variandid on võimalikud. Anonüümsete uuringute puhul ärge kasutage küsimusi, mis vajavad spetsiifilist informatsiooni vastajate kohta. Mitteanonüümsete uuringute puhul võib kasutada kohustuslikke küsimusi isiklike detailide kohta.
Mis on üleminekuvastused ja kuidas neid kasutada?
Ülemineku-, või filtervastused lubavad respondentidel vahele jätta küsimusi, mis ei puutu neisse. Näiteks, kui esimeses küsimuses respondent vastab, et ta ei vaata televiisorit, siis järgmine küsimus (tema lemmiktelekanalite kohta) ei puutu temasse ja vastaja ei näe seda. Üleminekuvastus viib antud juhul respondendi kolmanda küsimuse juurde. Sõltuvalt vastusevariandist mille respondent valib, on võimalik määrata, millise küsimuse juurde ta viiakse.
Kas on võimalik määrata, millised küsimused on kohustuslikud ja millised mitte?
Jah, selline variant on võimalik. Küsimuste loomisel on võimalik ära märkida variant “küsimus vajab vastust”. Kui see variant on ära märkimata ei ole antud küsimus kohustuslik ja respondent võib selle vahele jätta.
Kas ma saan kasutada kujutisi ja pilte oma uuringus?
Jah, saate kasutada kujutisi ja pilte loomaks uuringuid:
 • Üleslaadides kujutise ja küsides selle kohta küsimuse.
 • Küsides küsimuse ja kasutades kujutisi vastusevariantidena.
 • Üleslaadides firma logo, mida kujutatakse uuringu läbimise ajal.
Mul on vaja luua uuring kindla teema kohta aga ma ei tea milliseid küsimusi uurimusse lisada?
Sektsioon “Uuringupõhjad” sisaldab uuringuid erinevate teemade kohta. Need näited näitavad kuidas luua edukaid uurimusi ja seda võib ka kasutada teie küsimustiku alusena.
Informatsiooni kogumine
Kuidas ma saan saata uurimuse oma respondentidele?
Teie veebiuuringul saab olema unikaalne link, mida on võimalik saata e-postiga oma sõpradele, klassikaaslastele või kolleegidele. Seda linki on ka võimalik avaldada erinevates foorumites, Facebookis ja Twitteris.
Kui mitu korda on võimalik uurimust täita ühest arvutist?
Ühest arvutist on uurimust võimalik täita ühe korra. Seda kontrollitakse „Küpiste“ tehnoloogiat kasutades. Kui on vaja uurimust täita samast arvutist rohkem kui üks kord, saate seda muuta uuringu seadetest.
Tulemused
Kas on võimalik vaadata iga eraldi respondendi vastuseid?
Jah, iga eraldi respondendi vastused on saadaval sektsioonis „Tulemused -> Respondendid“ või Exceli tabelis. Samuti on võimalik printida iga respondendi vastused paberile.
Kas on võimalik kustutada vastuseid?
On kaks võimalust kuidas kustutada vastuseid:
 • Kustutada vastused süsteemist täielikult (ei ole võimalik taastada). Sektsioonis „Tulemused -> Respondendid” on kustutamislink iga vastuse jaoks.
 • Lae alla Exceli fail ja kustuta mittevajalikud vastused sellest failist. Sellisel juhul, kustutatakse vastused vaid antud failist ja need jäävad süsteemi.
Kas ma saan muuta uuringutulemuste graafikutüüpe?
Graafikuid on võimalik muuta:
 • Tulemuste kokkuvõtted on olemas iga uuringuküsimuse jaoks sektsioonis “Tulemused”. Connect.ee on loonud võimaluse vaatamaks neid tulemusi 4 erinevas graafikutüübis: tulpdiagramm, kolumnidega diagramm, ringdiagramm ja joongraafik. Graafikutüüpide muutmisega saab kergelt valida kõige sobivama ja salvestada selle oma arvutisse.
 • Saate luua omi graafikuid ka Exceli faile kasutades.
Kas uuringutulemusi on võimalik analüüsida ja töödelda SPSS tarkvara kasutades?
Jah, informatsiooni töötlemiseks SPSSis on olemas spetsiaalne Exceli fail. Selles failis on vastused kodeeritud numbriväärtustega. Selline informatsiooniformaat võimaldab info kerget kopeerimist Excelist SPSSi.
Kus kohas saan ma näha oma uuringu tulemusi?
 • Uuringu küsimuste tulemuste kokkuvõte, sealhulgas graafikud ja protsentuaalne jaotus.
 • Respondentide kokkuvõte (informatsioon iga vastaja kohta)
 • Kõik vastused kõikidelt vastajatelt (Exceli formaadis)
 • Võid edastada tulemuste kokkuvõtte teistele kasutades selleks spetsiaalset linki.
Lisadetailide jaoks külastage sektsiooni Tulemused.
Kui pika aja pärast on uuringu tulemused kättesaadavad?
Uuringu tulemused ja vastajate andmebaas on kättesaadavad niipea, kui uurimus on alanud ja esimene vastaja on uurimuse lõpetanud.
Connect.ee teenused
Milliseid uuringuid saan läbi viia kasutades Connect.ee?
Connect.ee online uuringud on sobivad mitmete erinevate uuringute jaoks:
 • Tudengid saavad mugavalt läbi viia uuringuid akadeemilise uurimustöö jaoks, mis nõuab statistiliste andmete kogumist. Õpetajatel - on lihtne saada hinnangut oma kursusele.
 • Firmad - saavad luua uuringuid klientidele, töötajatele, turu - uuringute tarvis ning läbi viia laiahaardelisi turundusuuringuid, kuna osalejate arv on piiramatu.
 • Kui soovite oma sõpru tundma õppida või teada saada, mida nad sinust arvavad - looge selleks:
 • Individuaalne uuring.
Informatsiooni turvalisus ja konfidentsiaalsus
Informatsiooni turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kindlustamine on üks Connect.ee põhiprintsiipe.
Kasutajaprofiile ja uurimusi säilitatakse ilma ajalimiidita. Firma server asub professionaalses veebimajutusettevõttes, kellel on iseseisev elektrivoolu tarnija ning kes kindlustab serveri kättesaadavuse 24/7. Lisainformatsioon leidub sektsioonis “Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika”.