Väärtuste süsteem

Tere!
Oma diplomitöö ülesehituse jaoks tahaksin läbi viia uurimuse inimeste väärtuste hierarhia kohta tänapäeva ühiskonnas.
Selleks, et saada täpset ja objektiivset informatsiooni sellel teemal, palun, et vastaksite ausalt.
Uuring on anonüümne. Individuaalseid vastuseid ei kirjeldata eraldi. Iga küsimuse puhul võetakse arvesse kokkuvõtlikud vastused, kuna tegu on diplomitööga. Uuringu läbimine võtab 5 minutit teie ajast.
Sisestage oma andmed:
Sugu
Vanus
1. Mis on Teie kõrgeim läbitud haridustase?
2. Töökogemus
3. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
  Karjäär
  Pere
  Sõbrad
  Armastus
  Tervis
  Füüsiline atraktiivsus
  Võim (ühiskondlik staatus)
  Religioon
4. Raha (hea finantsseisund) on minu elus
 12345678910 
Vähetähtis          Väga tähtis
5. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
  Ausust
  Lojaalsust
  Edukust karjääris
  Loogikat ja intelligentseid oskusi
  Hea finantsseisund
  Füüsilist atraktiivsust
6. Usun, et
7. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
8. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
img/ee/user_q7/200018473.jpg
9. Minu jaoks on olulisem:
10. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
11. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
12. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (mitmed võimalikud vastused)