Sündmuse / koolituse hindamine

Täname teid osalemast meie üritusel. Et teada saada teie arvamust ürituse kohta palume teil osa võtta järgnevast uuringust. Selle uuringu tulemusi kasutatakse tulevikus korraldamaks üritusi, mis sobivad teie soovidele ja vajadustele.
Sisestage oma andmed:
Sugu
Vanus
1. Millal Te käisite viimati erialastel koolitustel?
2. Millisel osal üritusest osalesid? (mitmed võimalikud vastused)
3. Milline oli su eesmärk ja ootused enne üritusele tulemist?
4. Kuidas aitas üritus sind sinu eesmärkide ja ootuste saavutamisel?
5. Üldjoontes oli üritus
 1234567 
Ebaedukas       Väga edukas
6. Palun hinnake koolitust
 
Väga hea
Hea
Keskmine
Halb
Koolitaja sooritus
    
Koolitaja teadmised
    
Ettevalmistatud esitlus
    
Välja jagatud materjalid
    
7. Kuidas aitas üritus arendada:
 
Väga hästi
Hästi
Keskmiselt
Halvasti
Uusi teadmisi
    
Praktilisi oskuseid
    
Leida uusi kontakte
    
8. Palun hinnake nimekirjas olevate aspektide olulisust ürituse jaoks:
  Esitluste sisu ja informatsiooni kvaliteet
  Võime omandada uusi oskuseid
  Võime omandada uusi kontakte
  Teadlikud ja kogenud koolitajad
  Võimalus kolleegidega meeldivalt aega veeta
9. Milliseid teemasid või koolitajaid tahaksite kuulata tulevastel üritustel?
10. Millises ruumis sooviksite, et üritus edaspidi toimuks?
11. Milline / millised päev(ad) on teie jaoks kõige sobilikumad üritusel osalemiseks? (mitmed võimalikud vastused)
12. Muud seotud kommentaarid ja ettepanekud