Kliendiuuring

Tere päevast!
Et parandada oma teenuse kvaliteeti paluksime teid osalema uurimuses. Teie vajaduste ja vajalike toodete teadmine aitab meil muuta oma teenus kliendile orienteerituks ja aitab kaasa mõlemapoolsele koostööle. Uurimuses osalemine võtab 10 minutit teie ajast.
Sisestage oma andmed:
Sugu
Vanus
Amet
1. Kui tihti kasutate meie tooteid / teenuseid ?
2. Kuidas Te hindate meie klienditeenindust?
 
Ei ole üldse rahul
Pigem ei ole rahul
Keskmiselt rahul
Pigem olen rahul
Väga rahul
Ma sain vajalikku infot, küsimustele vastused ja/või probleemile lahenduse
     
Kiire vastamine
     
Ma sain selge ja korrektse info
     
Hästiinformeeritud töötajad ja professionaalne suhtlus
     
Sõbralik ja kättesaadav klienditeenindus
     
Klienditeenindus näitas üles huvi, soovis aidata ja tegutseda minu huvides
     
3. Võrreldes samu tooteid / teenuseid turul, on meie toode / teenus
4. Kuidas Te hindaksite meie veebilehe üldmuljet?
 
1 – ei ole üldse nõus
2
3
4
5 – täielikult nõus
Ma leidsin veebilehelt kõik vajaliku üles
     
Hea kujundus, lihtne liikuda ja leida vajalik info
     
Visuaalselt atraktiivne, meeldiv
     
Lihtsalt arusaadav ja selge info
     
5. Kas Te soovitaksite seda teenust/toodet teistele?
6. Palun hinnake meie toote uut kujundust ja pakendit
img/ee/user_q7/200189732.jpg
7. Palun hinnake oma rahulolu meie toote / teenuse aspektidega:
 
Väga rahul
Rahul
Ei ole rahul
Hind
   
Kvaliteet
   
Toodete kättesaadavus
   
Klienditeenindus
   
Kohaletoomistingimused
   
8. Missugune on Teie jaoks nende asjaolude olulisus, kui teete ostuotsuseid?
 
Väga oluline
Pigem oluline
Ei ole oluline
Hind
   
Kvaliteet
   
Toodete kättesaadavus
   
Klienditeenindus
   
Kohaletoomistingimused
   
9. Kuidas Te leidsite infot meie firma/teenuste kohta? (mitmed võimalikud vastused)
Muu:
10. Mis oleks Teie soovitused, et probleemidega tegelemist meie firmas paremaks teha?
11. Teie kommentaarid, kaebused või ettepanekud: