Interneti kasutamise harjumused

Sisestage oma andmed:
Sugu
Vanus
Kus Te elate?
Rahvus
1. Mis iseloomustab kõige paremini teie tegevusala praegusel hetkel?
2. Missugune on Teie töökoht:
3. Kui palju aega Te tavaliselt iga päev veedate internetis meelelahutuse eesmärgil?
4. Missugustest seadmetest Te internetti kasutate? (mitmed võimalikud vastused)
Muu:
5. Missugust internetiühendust Te kodus kasutate? (mitmed võimalikud vastused)
6. Missuguseid järgnevatest võimalustest Te kasutate sõprade ja perega suhtlemiseks?
 
Mitte kunagi, harva
Vahel
Sageli
E-post
   
Sotsiaalmeedia (FB, Twitter, Instagram)
   
Suhtluskeskkonnad (WhatsApp, Skype, Messenger jne)
   
Spetsialiseerunud suhtluskeskkonnad (Discord, Slack jne)
   
Telefonikõned (tavapärased häälkõned)
   
Videokõned, Facetime (Microsoft Teams, Zoom jne)
   
7. Missuguseid järgnevatest võimalustest Te põhiliselt kasutate kolleegidega suhtlemiseks?
 
Mitte kunagi, harva
Vahel
Sageli
E-post
   
Sotsiaalmeedia (FB, Twitter, Instagram)
   
Suhtluskeskkonnad (WhatsApp, Skype, Messenger jne)
   
Spetsialiseerunud suhtluskeskkonnad (Discord, Slack jne)
   
Telefonikõned (tavapärased häälkõned)
   
Videokõned, Facetime (Microsoft Teams, Zoom jne)
   
8. Kui sageli Te kasutate:
 
Igapäevaselt
Vähemalt 1 kord nädalas
Harvemini kui 1 kord nädalas
Väga harva või peaaegu üldse mitte
Mitte kunagi
Facebook
     
Twitter
     
TikTok
     
Instagram
     
YouTube
     
Spotify
     
Tumblr
     
Pinterest
     
Snapchat
     
LinkedIn