Töötajate rahulolu uuring

Tere päevast!

See küsimustik aitab meil hinnata teie suhtumist töösse ja ette valmistada ettepanekuid teie otsesele juhile parandamaks töötingimusi vastavalt teie vajadustele.

See küsimustik on anonüümne.
Uuringu küsimustele vastmiseks kulub umbes 10 minutit teie ajast
1. Missugused asjaolud mõjutavad Teid tegema parimat tööd ja saavutama parimaid tulemusi?
 
Ei ole üldse oluline
Pigem ei ole oluline
Mõnevõrra oluline
Pigem oluline
Väga oluline
Sõbralik, kokkuhoidev tiim
     
Stabiilne ja asjakohane palk
     
Meeldiv töökoht (hästi sisustatud ja meelepärane kontor)
     
Adekvaatne töökoormus
     
Tunnustamine, esiletõstmine
     
Paindlik tööaeg
     
Karjääri tegemise võimalused
     
Kaugtöö võimalus
     
Hästi toimiv kolleegidevaheline infoliikumine
     
Otsese ülemuse tööstiil
     
Enesetäiendamise võimalused
     
Meeldiv, huvitav töö
     
Täiendavad materiaalsed boonused (preemiad, tööauto, tervisekindlustus jne)
     
Tööreisid
     
2. Palun hinnake oma rahulolu järgnevate asjaoludega oma praegusel töökohal:
 
Ei ole üldse rahul
Pigem ei ole rahul
Keskmiselt rahul
Pigem olen rahul
Väga rahul
Sõbralik, kokkuhoidev tiim
     
Stabiilne ja asjakohane palk
     
Meeldiv töökoht (hästi sisustatud ja meelepärane kontor)
     
Adekvaatne töökoormus
     
Tunnustamine, esiletõstmine
     
Paindlik tööaeg
     
Karjääri tegemise võimalused
     
Kaugtöö võimalus
     
Hästi toimiv kolleegidevaheline infoliikumine
     
Otsese ülemuse tööstiil
     
Enesetäiendamise võimalused
     
Meeldiv, huvitav töö
     
Täiendavad materiaalsed boonused (preemiad, tööauto, tervisekindlustus jne)
     
Tööreisid
     
3. Missugused materiaalsed hüved motiveerivad Teid kõige rohkem?
 
Ei ole üldse oluline
Pigem ei ole oluline
Mõnevõrra oluline
Pigem oluline
Väga oluline
Kindel palk
     
Boonuste süsteem, tulemuspalk
     
Sotsiaalsed garantiid, tervisekindlustus
     
Täienduskoolituse võimalused
     
Tööauto
     
Transpordi kompensatsioon (kasutuskulud, kütusehüvitis)
     
Mobiiltelefon, telefoniarvete kompensatsioon
     
Osaline või täielik õppemaksu tasumine
     
Allahindlused kohvikutes, erinevate poodide kaupadele
     
Rahalised boonused tähtpäevade puhul
     
Tasuta piletid/kutsed erinevatele üritustele
     
4. Palun hinnake, mil määral Te nõustute nende väidetega:
 
Ma ei ole üldse nõus
Pigem ei ole nõus
Pigem olen nõus
Olen täielikult nõus
Raske öelda
Ma olen oma tööga rahul
     
Mulle meeldib selles firmas töötada
     
Ma soovitaksin seda firmat oma sõpradele
     
Ma töötan sõbralikus, kokkuhoidvas tiimis
     
Ma tunnen, et minu töö annab oma panuse firma edusse
     
Ma tunnen isiklikult huvi firma arengu vastu
     
Selles firmas töötades ma tunnen, et ma tööalaselt arenen pidevalt
     
Ma arvan, et firma palgapoliitika on õiglane ja adekvaatne
     
Mul on vajalikult määral otsustusõigust ja autoriteeti, et teha oma tööd sujuvalt
     
Ma tunnen kindlust firma olukorra ja tuleviku suhtes
     
Ma arvan, et ma saan õiglast palka arvestades minu töökohustusi, oskusi ja teadmisi
     
Minu palgatase on konkurentsivõimeline võrreldes teiste sama valdkonna firmadega
     
Minu palgale lisanduv boonuste süsteem mõjutab mu tööpanust positiivselt
     
Mulle meeldib hoida kolleegidega häid suhteid
     
5. Teie töö on:
(palun hinnake, mil määral Te nõustute järgnevate väidetega)
 
Ma ei ole üldse nõus
Pigem ei ole nõus
Pigem olen nõus
Olen täielikult nõus
Raske öelda
Huvitav
     
Paindlik
     
Väsitav
     
Vastutusrikas
     
Stressirohke
     
Raske ja keeruline
     
Igav
     
Loominguline
     
Tööalast arengut soosiv
     
Ühetaoline, rutiinne
     
6. Kas Te kaalute töökoha vahetamist lähemas tulevikus?
7. Missugused on Teie tulevikuplaanid seoses karjääriga?