Tulemused

Tulemuste statistika ja informatsioon vastajate kättesaadavuse kohta on kättesaadav kohe - niipea, kui esimene vastaja on uuringu lõpetanud. Seetõttu on lihtne jälgida uuringu kulgu; näha, kes pole veel osalenud ja uuringukutseid uuesti saata.
Connect.ee pakub iga uuringu kohta järgnevat informatsiooni:
 • Tulemuste kokkuvõte küsimuste põhjal kaasa arvatud graafikud ja protsendid.
 • Vastajate kokkuvõte (informatsioon iga vastaja kohta).
 • Kõik vastused vastajalt (Exceli formaadis).
 • Saate edastada tulemuste kokkuvõtte ka teistele kasutades spetsiaalset linki.

 • Uuringu "Väärtuste süsteem" tulemused
  Tulemused Vastajad Excel Saada tulemused
   
  Respondent #1 1 2 3
  SuguMees
  Vanus27
  1. Mis on Teie kõrgeim läbitud haridustase?
  Põhiharidus
  Keskharidus
  Kutse-kõrgharidus
  Lõpetamata kõrgharidus (1-2 aastat)
  Lõpetatud kõrgharidus
  2. Töökogemus
  Ei ole töökogemust
  1-2 aastat kogemust
  3-5 aastat kogemust
  5-10 aastat kogemust
  10 aastat ja rohkem
  3. Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
  Koht
  Karjäär 1
  Pere 2
  Sõbrad 3
  Armastus 4
  Tervis 5
  Füüsiline atraktiivsus 6
  Võim (ühiskondlik staatus) 7
  Religioon 8
  4. Raha (hea finantsseisund) on minu elus
  Vähetähtis bar1bar2 Väga tähtis
  8 / 10
  5. Teistes inimestes väärtustan kõige enam:
  Koht
  Ausust 1
  Lojaalsust 2
  Edukust karjääris 4
  Loogikat ja intelligentseid oskusi 3
  Hea finantsseisund 5
  Füüsilist atraktiivsust 6
  6. Usun, et
  Oman mõju suurema osa asjade ja sündmuste üle oma elus
  Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud ning ei ole mõtet midagi planeerida ja muuta üritada
  Minu elukäiku mõjutavad kõrgemad jõud, kuid suudan neid muuta kui ma seda tõesti tahan
  7. Tavaliselt hindan ennast ja teisi inimesi nii:
  Mina olen hea aga teised inimesed on halvad
  Mina olen halb aga teised inimesed on head
  Mina olen hea ja teised inimesed on head
  mina olen halb ja teised inimesed on samuti halvad
  8. Vaata pilti, mida räägivad silmad inimese kohta?
  img/ee/user_q7/200018473_sm.jpg
  Õnneliku inimese silmad
  Kurva inimese silmad
  Ei oska öelda
  9. Minu jaoks on olulisem:
  Järgida südant
  Järgida mõistust
  10. Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
  Raha
  11. Millisel pildil tunned tugevamat armastust?
  img/ee/user_q8/200018473_sm.jpg
  img/ee/user_q8/200018474_sm.jpg
  12. Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (mitmed võimalikud vastused)
  Karjääri arendamisele
  Haridusele
  Välimusele
  Pereelule
  Armuelule
  Religioonile